Agenda Protestantse Kerk Sint Jan Agenda Protestantse Kerk Sint Jan

Hieronder de belangrijkste evenementen van de komende maanden:

Erediensten: elke zondag om 10 uur, in de St. Janskerk.
We zijn begonnen aan de 40-datentijd. Kijk voor meer gedetailleerde informatie over onze diensten tot Pasen op de pagina Sint Jan Maastricht.

25 februari 15:00, Podium Sint Jan: Brahms liederen door Kirsten van Os piano en Frank Mostert bas bariton.
24 maart, 14:00 tot 16:30 uur, Palmpasen: alle kinderen van de basisscholen van Maastricht zijn uitgenodigd om samen met de kinderen van de St. Jan en de communiekinderen van de St. Servaas Palmpaasstokken te maken! Informatie bij: Elly de Haan, 043-3624240 of 06-40261066
8 april 15:00 uur, Podium Sint Jan: het Senioren Kamerorkest o.l.v. Lea Linkens speelt: Le Carnaval  des Animaux van Camille Saint-Saenz met gedichten van Philip de Vos en de ouverture Burlesque de Quichotte van Georg Philipp Teleman, omlijst door teksten uit Don Quichotte de la Mancha van Miguel Cervantes.

6 april 2018, 20:00 uur: Barmhartigheid - de musical. Deze musical vindt plaats in het kader van de Heiligdomsvaart (24 mei - 3 juni 2018). Uitvoerenden zijn Kees Posthumus (de verteller) en accordeonist Juul Beerda. Op muzikale en speelse wijze worden de werken van barmhartigheid ten tonele gevoerd, als deel van een meeslepend liefdesdrama.
29 april, 10 uur: Oecumenische opmaatviering van de Heiligdomsvaart
Ook in 2018 organiseert de werkgroep oecumene voorafgaand aan de Heiligdomsvaart een OECUMENISCHE OPMAATVIERING in de St. Jan aan het Vrijthof in Maastricht. 
Aan deze viering van WOORD EN GEBED werken verschillende kerken mee, die ook zijn aangesloten bij de Raad van Kerken Maastricht.
Namens deze kerken wordt medewerking verleend door:
Ds. P.B. van Reenen, predikant van de protestantse gemeente in de St. Jan
Pastoor-deken J.J.H. Dautzenberg van de parochie van St. Servaas
Mgr. J.O.L. Vercammen, aartsbisschop Oud katholieke kerk
Aartspriester T. van der Voort, deken Orthodoxe Kerk in Nederland en Belgie
Muzikale ondersteuning door het koor van de Armeens apostolische kerk en organist Klaas Remerie

24 mei - 3 juni 2018: 55ste Heiligdomsvaart: een prachtige Maastrichtse traditie, met als thema: Doe Goed En Zie Niet Om.

25 mei, 21 uur: Taizéviering in de St. Servaas in het kader van de Heiligdomsvaart.
28 mei: 12.30 uur: bidden bij de noodkist in de St. Servaas
2 juni van 10-14
: Kerkenpad in het kader van de Heiligdomsvaart. Het pad voert langs de Basiliek van Sint Servatius, de Sint Jan, Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Kloosterkerk Onder de  Bogen, Waalse kerk, Cellebroederskapel, Sint Matthiaskerk, H. Chysostomoskerk, Sint Martinuskerk, Koepelkerk
Informatie bij Elly de Haan: 043 3624240 of 06 40261066, of via de website: www.heiligdomsvaartmaastricht.nl .
 

 


 

 
Algemene inleiding

Algemene inleiding

Hartelijk welkom in de St. Jan!

Onze kerk staat aan het Vrijthof te Maastricht. Midden in een stad die gedomineerd wordt door Rooms-katholieke kerken zijn wij als Protestantse Gemeente present. 

De kern Maastricht met de St. Jan is onderdeel van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland en maken wij deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. In de St. Jan, dat een eeuwenoud gebouw is, waarin vele protestanten ons voor gingen komen wij wekelijks op zondagmorgen samen rondom de open Bijbel.
Daar ontmoeten wij elkaar en heten wij onze gasten welkom. En wij ontvangen u graag!

Naast de kerkdiensten en de activiteiten in de Sint Jan, zijn er ook vele activiteiten in het Trefpunt Sint Jan, aan de Aureliushof 150, Maastricht (T: 043-3471234).

 

 
Cantorij Maastricht Cantorij Maastricht

De cantorij verleent regelmatig haar medewerking aan de kerkdiensten in de Sint Jan. Met plezier verkennen we nu het Nieuwe Liedboek en kunnen samen met de gemeente op ontdekkingstocht in deze liederenschat. We repeteren op dinsdagavond in het Trefpunt aan de Aureliushof van 20.00 tot 21.30 en een enkele keer (voorafgaand aan een kerkdienst) in de Sint Jan.  

Zing- en zangliefhebbers zijn van harte welkom om met ons mee te zingen. Het is mogelijk om aldoor mee te repeteren en te zingen, of alleen een ‘kerstcyclus’ of ‘paascyclus’.
 
Voor meer informatie: Kirsten van Os (dirigent)

 
Kernraad Maastricht Kernraad Maastricht

Elke kern heeft een kernraad. De kerkenraad heeft de uitvoering van de  erediensten en het pastorale, diaconale en jeugdwerk in de kern aan de kernraad gedelegeerd.

Klik hier voor meer informatie over de kernraden.