Contactformulier Contactformulier
Hebt u een vraag of opmerking, vul dan hier uw contactformulier in >>
 
Adressen en telefoonnummers Adressen en telefoonnummers
Algemene post
Gebruik het contactformulier
of mail kerkelijkbureau@maasheuvelland.nl
Postbus 486, 6200 AL Maastricht

Ledenadministratie
voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden.
Reyk van Veen
E-mail: ledenadministratie@maasheuvelland.nl

Predikanten

Ds. H. de Reus
Kiebeukel 35, 6271 BH Gulpen
Telefoon: 06 2028 0345
E-mail: dsdereus@ziggo.nl

Ds. Petra Körmendy
E-mail: info@innbetween.nl

Kerkenraad
Preses: vacature

Scriba: Pieter Caljé
pgmhscribaat@gmail.com

College van kerkrentmeesters
Voorzitter: Menso Fermin
telefoon: 06-51361633
voorzittercvk@maasheuvelland.nl

Secretaris: Lars van Vliet
secretariscvk@maasheuvelland.nl

facturen en declaraties sturen naar
fin-adm@maasheuvelland.nl
 

Bankrekening Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland
NL 37 RABO 03 7372 4772

College van Diakenen
Mw. Lies Oost
Telefoon: 043-3647242
E-mail: diaconie@maasheuvelland.nl

Rekeningnummer:
NL79 RABO 0152 12 93 59, t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Maas-Heuvelland te Maastricht

Gebouwen
De St. Jan in Maastricht 
Vrijthof 24, 6211 LE Maastricht,
Telefoon: 043-3216551
Verhuur E-mail: verhuur@stjanskerkmaastricht.nl

Het Trefpunt St. Jan
Aureliushof 150, Maastricht,

De Kloosterkerk in Valkenburg
Oosterweg 1, 6301 PX Valkenburg

De Toeristenkerk in Gulpen
Rosstraat 5, 6271 BG Gulpen

De Nederlands Hervormde kerk in Vaals
Kerkstraat 47, 6291 AB Vaals