Algemeen Algemeen

Onze gemeente is ontstaan uit een fusie van de voormalige Protestantse gemeenten Maastricht, Valkenburg-Meerssen en Vaals-Gulpen. De fusie houdt in dat er één Kerkenraad, één College van Kerkrentmeesters, één College van Diakenen en werkgroepen voor de thema’s jeugd, vorming en toerusting (‘Onderweg’), communicatie en duurzaamheid zijn. De gemeente heeft twee predikanten: dominee Van Reenen voor Maastricht en  dominee De Reus voor het Heuvelland.

Hoe de vieringen en het pastoraat zijn geregeld is vanwege de eigenheid van stad en platteland toevertrouwd aan twee kernraden: één voor het deel van de gemeente rond de Sint Jan in Maastricht en één voor het deel van de gemeente in het Heuvelland met kerkgebouwen in Valkenburg, Gulpen en Vaals.

De verdere uitwerking van de organisatie is te vinden in de Plaatselijke Regeling.
 

 
Kernraad Maastricht Kernraad Maastricht

De contactpersoon van de Kernraad Maastricht is:

Renald Mackintosh, mail: rdmackintosh@kpnmail.nl
 

 
Kernraad Heuvelland Kernraad Heuvelland

De contactpersoon van de Kernraad Heuvelland is:

Ria Smit,  mail:  Riasmit8@home.nl