Kanselruil Kanselruil

Willibrordweekend
Zaterdag 4 november in Wittem & Zondag 5 november in Vaals
Dit weekend staat in het teken van de kanselruil met Klooster Wittem. Zie elders in deze Kerkberichten meer over voorbereiding en vieringen. Dit jaar ontmoeten we elkaar onder het thema ‘Eén is onze Meester en wij allen zijn broeders en zusters’ (vgl. Mt. 23,8). In de oecumenische setting van deze vieringen staan we stil bij wat de Reformatie voor ons betekent.

WILLIBRORDWEEKEND 4 EN 5 NOVEMBER
In het weekend van 4 en 5 november gedenken we samen met onze katholieke geloofsgenoten de sterfdag van Willibrord, de brenger van het christendom in de lage landen. Landelijk zijn er studiedagen en vieringen. En in onze gemeente is het een goede gewoonte dat er in dat weekend een kanselruil plaats vindt met het klooster in Wittem.
Ds. Harrie de Reus verzorgt op zaterdag 4 november om 19.00 uur de overdenking tijdens de kringviering in het klooster (komt u ook ?) en Pastor Jeroen de Wit preekt op zondag 5 november om 10.00 uur in onze kerk in Vaals.

In de vieringen wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de oecumene, de verbondenheid in Christus. Thema in dit lutherjaar is: “Hervorming Vandaag” met als tekst Matteüs 23:8 “Één is onze meester en wij zijn allen broeders en zusters”.

Voorbereiding
De vieringen worden mede voorbereid door lectoren uit klooster Wittem en gemeenteleden uit onze kerk op: Dinsdag 24 oktober van 12.30-14.30 uur in het klooster in Wittem. Het thema voor het weekend wordt besproken en er wordt van gedachten gewisseld over de inhoud van de vieringen.
U wordt van harte uitgenodigd om aan deze voorbereiding mee te doen!

terug