Welkom!

Welkom!

De protestantse gemeente Maas-Heuvelland (PKN) is een gemeente rondom Maastricht, Vaals-Gulpen en Valkenburg-Meerssen. Als gemeente willen we een actieve, laagdremelige en gastvrije gemeente zijn die in openheid: samen leeft, samen deelt en samen gelooft, in navolging van Jezus Christus. We komen samen in erediensten en organiseren activiteiten om ons geloof te uiten en te verdiepen.

U bent van harte welkom om eens bij ons te komen kijken. Kijkt u rustig rond op deze website, waar wij een beeld van wie wij zijn proberen te geven.

 
EUREGIONALE OECUMENISCHE CONFERENTIE EUREGIONALE OECUMENISCHE CONFERENTIE

vrijdag 20 april van 9.30 – 15.45 uur in klooster Wittem

De euregionale oecumenische werkgroep Maas – Rhein, waarin de bisdommen Roermond, Aachen en Luik en de Protestantse Kerk in Limburg, Rheinland en Eupen/Malmedy participeren, organiseert een conferentie onder het thema:
„Help je mij …  bij het sterven?“
Recht op leven – Recht op sterven?
De angst om onder veel pijn en in eenzaamheid te moeten sterven brengt steeds meer mensen ertoe het tijdstip van hun dood zelf te willen bepalen. De voorstanders van actieve stervenshulp beargumenteren dat de vrijheid van individuen ook het recht inhoud tot beëindiging van zijn/haar leven. De tegenstanders van een gewenste dood zetten in op de bescherming van het leven tot aan het einde toe en daarmee voor een menswaardig sterven door de therapeutische verzachting van de pijn en de ontwikkeling van verzorging in een hospice.
 
Hoe is de hulp aan stervenden in België, Duitsland en Nederland wettig geregeld? Welke posities nemen de kerken in de Euregio hierin in? En hoe gaan mensen die stervenden begeleiden om met hun wens hun leven te beëindigen? Wij nodigen u hartelijk uit over deze vragen in Euregionaal verband samen na te denken. Wij gaan graag met u in gesprek.
 

lees meer ยป